Skip to content

Feriepenge som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver er det vigtigt at holde styr på flere nøgleaspekter vedrørende udbetaling af feriepenge. Først skal alle ferietimer for hver ansat nøjagtigt registreres, inklusiv eventuelt overarbejde. Det er også afgørende at overholde den relevante lovgivning og overenskomster for at sikre korrekt og rettidig udbetaling. Informationspligten er central,

Korrekt Registrering af Ferietimer

Sørg for, at alle ansattes ferietimer korrekt registreres, herunder også eventuelt overarbejde, som kan omsættes til ferie.

Overholdelse af Lovgivning og Overenskomster

Vær opmærksom på lovgivningen og eventuelle overenskomster, der gælder for dine ansatte, for at sikre, at feriepengene udbetales korrekt og til tiden.

Informationspligt

Informer dine ansatte om deres rettigheder og procedurerne for udbetaling af feriepenge. Dette kan omfatte frister, udbetalingstidspunkter og skatteaspekter.

Skattehåndtering

Husk at beregne og tilbageholde den korrekte mængde skat fra udbetalte feriepenge.

Klar Kommunikation og Dokumentation

Sikre, at alle kommunikationer og dokumentationer vedrørende feriepenge er klare og tilgængelige for de ansatte. Dette inkluderer lønsedler og optjeningsoversigter.

Håndtering af Specielle Situationer

Vær forberedt på at håndtere specielle situationer, såsom ansattes afskedigelse eller langvarig sygdom, og hvordan disse situationer påvirker optjening og udbetaling af feriepenge.

Back To Top